psik
logo
depozit depozit facebook

Žako na pokraji vyhubenia

Žako je celosvetovo najobľúbenejší druh papagája chovaného v zajatí. Aj keď je jeho chov na vysokej úrovni a tento druh sa bez problémov množí v zajatí, tak je tu isté percento ich populácie, chovanej v zajatí, ktoré ale pochádza z voľnej prírody. Ich stavy v niektorých oblastiach preto neustále klesajú a hrozí, že úplne vymizne z mnohých svojich pôvodných stanovíšť.

Vývozné kvóty nepomáhajú

Celosvetovo sa na trhu domácich zvierat v Európe, Ázií a USA predajú ročne stovky tisíc žakov. Ich umelý chov však nestačí dostatočne nasýtiť dopyt, preto sa často pristupuje k odchytu žaka priamo vo voľnej prírode. Je nutné poznamenať, že v minulosti bol odchyt z divokej prírody oveľa rozšírenejší. Dnes je na poklese, ale rozhodne tu stále je. Pre ilustráciu si predstavte, že v Ghane bolo v roku 1995 napočítaných na sto kilometrov štvorcových až okolo 1000 žakov. Dnes je to iba 18, čo je naozaj neuveriteľný pokles, ktorý môže znamenať vyhynutie druhu v tejto oblasti. Vývozné kvóty, ktoré vláda Ghany uvalila na tento druh papagája sú každoročne prekračované. Takmer nikto totiž nekontroluje skutočný počet chytených žakov.
Riziko malej populácie

Ak sa populácia divoko žijúcich zvierat dostane pod určitú hranicu, tak je tu zvýšené riziko jej vyhynutia v dôsledku prirodzených vplyvov, ktoré by inak zdravú a väčšiu populáciu iba čiastočne zredukovali. Choroby, dravce, príbuzenské párenie alebo prírodné katastrofy. Papagáje sú bytosti, ktoré si vyvinuli za roky evolúcie svoj vlastný jazyk a dokonale sa prispôsobili životu v skupinách. Ak sa ich skupina tak razantne zmenší, tak je tu veľká pravdepodobnosť toho, že si nenájdu toho správneho partnera, čo znamená, že nevyvedú potomstvo. Prirodzené obnova druhu je tak narušená.
 
Jediná výhoda žaka je jeho dlhovekosť, pretože sa radí medzi zvieratá s najvyšším priemerným vekom. Ale nebude to tak navždy a ak populácia príliš zostarne, tak bude jej schopnosť obnovy nenávratne stratená. V Demokratickej republike Kongo je vývozná kvóta 5000 kusov ročne, ale iba za minulý rok bolo z krajiny vyvezených cez 18000 žakov, ktoré skončili na trhu s domácimi zvieratami. Kde je dopyt, tak je ponuka.
 
O papagájoch z voľnej prírody sa dozviete niečo viac nabudúce. Ale vedzte, že to rozhodne nie je správna voľba.


Zdroj: pravda.sk