psik
logo
depozit depozit facebook

Mesto sa rozhodlo pre rázny krok: Novinka zo Žiliny cirkusantov nepoteší, o čo ide?!

Radnica sa dohodla s Dopravným podnikom mesta Žiliny na novinke, ktorá cirkusantov veľmi nepoteší. Nové rozhodnutie sa totiž týka práve cirkusov a ich propagácie pod Dubňom.

Mesto Žilina nebude viac umiestňovať reklamu na cirkusy na stĺpoch verejného osvetlenia ani na stĺpoch trakčného vedenia. Predchádzala tomu iniciatíva poslankyne žilinského Mestského zastupiteľstva Ivety Martinkovej, ktorá oslovila vedenie Dopravného podniku mesta Žiliny so žiadosťou o zrušenie reklám na cirkusy na uvedených stĺpoch.

„Keďže mesto sa otázkou dotknutých pútačov už zaoberalo, riaditeľ Dopravného podniku Ján Barienčík zaujal k požiadavke kladný postoj,“ vysvetlila Iveta Martinková. Ďalší významný argument za zrušenie reklamných pútačov na cirkus má podľa poslankyne etický podtext.

„V mnohých štátoch i mestách na svete sú už cirkusy so zvieratami úplne zakázané. Moja požiadavka nie je len protestom proti ťažkým tortúram, drezúre, transportom a neslobode zvierat v cirkusoch, ale chcem v tomto smere ovplyvniť aj postoj rodičov voči deťom. Svet dospelých by nemal odvracať zrak pred krutosťou, ponúkať pseudozábavu takéhoto druhu svojim deťom a akceptovať ju. To, že mesto Žilina odmieta ďalej robiť cirkusom so zvieratami reklamu, je významný krok na ceste k celkovému zákazu vystupovania divo žijúcich zvierat v cirkusoch,“ povedala.

Podľa riaditeľa Dopravného podniku mesta ŽilinyJána Barienčíka, už v minulosti zaznamenal podnik na reklamné tabule pre cirkusy negatívne ohlasy. Takéto pútače prevádzkovateľ akcie umiestňoval mnohokrát v rozpore s jasne stanovenými pravidlami a takmer vždy vznikali negatívne ohlasy občanov, účastníkov cestnej premávky či dopravnej polície.“

Doplnil, že pútače neboli umiestňované na základe dohodnutých podmienok a často zasahovali do zorného poľa vodičov. Rozhodnutie nepokračovať v týchto reklamných kampaniach zdôvodnil Barienčík aj nízkymi výnosmi z uvedenej reklamy a neustále starosti s jej odstraňovaním. Organizátori si po akcii totiž častokrát neplnili ani túto základnú povinnosť.

Mesto Sereď by sa mohlo inšpirovať, čo poviete ....


Foto: Iveta Martinková
Zdroj: http://zilina.dnes24.sk