psik
logo
depozit depozit facebook

Podpíšte petíciu za ZÁKAZ CHOVU KOŽUŠINOVÝCH ZVIERAT NA SLOVENSKU!

Prehistorický človek lovil zvieratá, aby získal potravu a kožušiny pre svoje prežitie, obliekanie do kožušiny bolo preňho životne dôležitou potrebou. Zmena klímy, prostredia a mentálny vývoj človeka zmenil aj jeho životný štýl. Z človeka zberača a lovca sa stal človek civilizovaný. 

V histórii sa postupne stávalo nosenie kožušín ukazovateľom statusu a majetnosti. V treťom tisícročí sa však kožuch stáva iba symbolom snobizmu a neospravedlniteľnej krutosti.

Zvieratá ako králiky, norky, fretky alebo činčily sa využívali na výrobu kožuchov dlhé roky. Dnes sa ale ich popularita aj vďaka snahám ochranárskych organizácií, ktoré verejnosti ukázali, aké utrpenie sa za týmto kusom odevu skrýva, zmenšuje. Mnohé krajiny radikálne sprísňujú podmienky pre chovateľov tzv. kožušinových zvierat, iné dokonca ich chov zakázali úplne. Pridáme sa k nim aj my?

Viac info na http://www.slobodazvierat.sk/ONY-bez-kozucha-NEPREZIJU.389.0.html?&L=0