psik
logo
depozit depozit facebook

Dar pre naše OZ

Veľká vďaka patrí anonymnému darcovi z obce Blatné za týchto 6 úplne nových krásnych prepraviek, ktoré mal pôvodne na predaj, ale keď zistil že pomáhame zvieratám, rozhodol sa, že nam ich všetky podaruje. Veľmi nám pomôžu. 

ĎAKUJEME.